ITT-History Search | Sitemap | Contact
HomeNewsResearchRessourcesNetwork
 


Carina RÖNNQVIST

Umeå University

Department of Teacher Education in Swedish language and Social Sciences

901 87 Umeå

Sweden

Tel: +46 90 786 76 10

E-mail: carina.ronnqvist(-at-)educ.umu.se

Homepage: http://www.svshv.umu.se/personal/ronnqvist_carina.html

 

Curriculum Vitae

Ph. D. in History

Lecturer at Umeå University from 2000

Guest researcher Faculty of Education, University of Calgary, 1998

Research Interests

History didactics
Ethnicity and nationalism 
Migration 
20th Century History (1900-)

 

Publications (excerpt):

"Församlade svenskar - Etnicitet och religion i Alberta 1898-1950". Befolkningshistoriska perspektiv. Vänskrift till Lars-Göran Tedebrand. Peter Sköld & Anders Brändström (Eds.), Umeå 2004.
Svea folk i Babels land. Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft. Kulturens frontlinjer 48, Umeå 2004 (diss.). For summery in English, See: http://www.umu.se/histstud/forskarutbildningen/abstracts/ronnqvist.html
"Från ett framtidsland till ett annat. 1900-talsutvandringen från Norrbotten till Kanada" Oknytt. Johan Nordlandersällskapets tidskrift. Nr 3-4 2002, s. 50-72.
Projektarbete. Almqvist & Wiksell, Stockholm 2002. [In co-operation with Hanna Markusson Winkvist]
"Bröder och rivaler. Svenskarna, norrmännen och den skandinaviska identiteten i Canada, 1905-1945". Hembygden och världen. Festskrift till Ulf Beijbom. Lars Olsson & Sune Åkerman (eds.). Svenska Emigrantinstitutets skriftserie, 13. Växjö 2002, s. 329-344.
"Scattered Swedes and Single Settlers: On ethnic identity reflected in nationalistic sentiments, gender and class in 20th-century Canada". Swedishness Reconsidered. Three centuries of Swedish-American identities. Daniel Lindmark (ed.). Kulturens frontlinjer 18. Umeå 1999. s. 91-119.
Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av kulturgränser i immigrantsamhällen. Kulturens frontlinjer 8. Umeå 1998.
"I immigranternas fotspår. Nordamerikaemigrationen i svensk historieforskning" Clio. Populärvetenskaplig tidsskrift for hovedfagsstudentene ved Universitetet i Tromsø. Tromsø.1-1998, Årgång 2, s. 42-51.
 


 
Impressum ARGE Typo3