ITT-History Search | Sitemap | Contact
HomeNewsResearchRessourcesNetwork
 


Ladislav RUMAN

Philosophical Faculty,

Constantin the Philosopher University,

Hodzova 1,

94901 Nitra,

Slovakia

Tel.: +42 905 333 416 

Email: laruma(-at-)email.cz

 

Curriculum Vitae

Born on the 17th of September in 1950 in Bratislava. He attended elementary and grammar school in Bratislava from the years 1957 to 1969. He graduated at the Philosophical Faculty of the Comenius University in Bratislava in the year 1976, specialization -  history and English language. He is an academic teacher at the University of Constantinus the Philosopher in Nitra from the year 1979 when he started to teach in the Department of History. After the defence of the work "Social and economic reasons of the Pilsudski´s Coup d´Etat and its political consequences in the year 1926 in Poland" he recieved the degree PhDr. He started to study external PhD study programme which he finished in the year 1988 with the defence of the work "The attitude of Czechoslovak Social Democracy to some problems of internal and external policy in the years 1920 – 1938". He is now working in the post of "docent" after the defence of the work "Poland 'in the shadow' of Pilsudski" at the university. He cooperated on several research works: "Economical and political changes of Ponitrie in the years 1945 – 1960", "Political systems in the history of Europe", etc.

His teacher's activity is mostly oriented on Czechoslovak and World history during the World Wars, totalitarian dictatorships and political parties in this period. He is the member of "Polish – Slovakian historical commission" and the member of  editorial board of Studia Historica Nitriensie.

 

Publications (excerpt)

RUMAN, L.: Poľsko v "tieni" Piłsudského. / Poľsko od májového prevratu 1926 do prijatia aprílovej ústavy v roku 1935 /, UKF Nitra, Nitra 2001, s. 347.
RUMAN, Ladislav: Poľsko po stránke geografickej, národnostnej a ekonomickej v prvých rokoch existencie, in: Studia historica Nitriensia VII. , Nitra 1998, s. 200 – 227.
RUMAN, Ladislav: Poľsko po smrti J. Piłsudského – posledné roky existencie medzivojnového Poľska z pohľadu vnútropolitického vývinu / 1935 – 1939 /,  in: Studia Historica Nitriensia, XI., 2003, s. 191 – 240.
RUMAN, L. – SLNEKOVÁ, V. : Aplikácia „Benešových dekrétov“ na Slovensku / Dokumenty /, in: Studia Historica Nitriensia, XI., 2003, s. 363 – 398.
RUMAN, L.: Edward Rydz – Śmigły - Muž spoza scény, in: Acta Nitriensia / Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2004, s. 99 – 119.
RUMAN, L. : Politický systém v Československu v rokoch 1918 – 1938 / Pokus o komparáciu s Poľskom /, in: Dwa państwa – trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechosłowacji / 1918 – 1939 /, Varšava 2004, s. 9 – 19.
 


 
Impressum ARGE Typo3